Vítejte u firmy HERMETIC-Pumpen s.r.o.

Firma HERMETIC-Pumpen s.r.o., Pardubice, je lokálním specialistou v oblasti čerpací techniky a oficiálním zastoupením následujících podniků pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

 • HERMETIC-Pumpen GmbH
 • Aurum Pumpen GmbH
 • Weller Pumpen GmbH

Naše jméno zaručuje technickou kompetentnost, servis a flexibilitu. Zaměstnáváme zkušené a vyškolené inženýry s podrobnými znalostmi o produktech.

Poskytneme Vám podporu ve všech oblastech: od volby vhoných čerpadel až po zajištění jejich optimálního provozu. Naše portfólio zahrnuje vše od jednoduchého a nezávazného poradenství až po optimalizaci zařízení a koncept optimálního zásobování náhradními díly. Jsme tam, kde nás potřebujete. Při uvádění čerpadla do provozu jsme Vám rádi k dispozici.

Síť společností HERMETIC v Polsku, Bulharsku, Rumunsku, Rakousku a Maďarsku nám umožňuje koordinaci a realizaci přeshraničních projektů.

Značky a produkty

Čerpadla jsou naše vášeň

Lederle-Hermetic má za sebou jako výrobce čerpadel dlouhou a úspěšnou minulost. Po založení v 1866 se firma LEDERLE neustále dále rozvíjela a v roce 1954 představila první hermeticky těsné odstředivé čerpadlo, takzvané čerpadlo se zapouzdřeným motorem. Od roku 1969 se tato čerpadla úspěšně vyrábějí a prodávají pod firemním jménem HERMETIC-Pumpen GmbH.

V roce 1974 byla založena firma HERMETIC-Pumpen GesmbH, Klosterneuburg, jako svaz středně velkých výrobců za účelem prodeje speciálních čerpadel v Rakousku, Polsku, České a Slovenské republice, Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

V roce 1990 se z české/slovenské pobočky stala dnešní firma HERMETIC-Pumpen s.r.o.

Jako specialisté v oblasti čerpací techniky pokrýváme svými značkami a výrobky množství oborů a použití.

Zeptejte se nás! Zašlete nám poptávku! Pro Vaše procesy nalezneme vhodné řešení.

Marki i produkty


Firma HERMETIC-Pumpen GmbH zaujímá v oblasti bezucpávkových čerpadel významnou pozici na světovém trhu.

Široký program čerpadel HERMETIC s čerpadly se zapouzdřeným motorem, čerpadly s magnetickou spojkou, vývěvami a objemovými čerpadly, obsahuje kromě standardních provedení i množství speciálních konstrukcí a variant pro specifická použití.

Oblast využítí čerpadel HERMETIC je v rozmezí teplot kapaliny od –160 °C do + 480 °C, u systémových tlaků do 120 MPa a výkonů od 1kW do 690 kW. Doposud bylo celosvětově použito pro to nejobtížnější čerpání více než 260.000 čerpadel HERMETIC.

Naše zákaznické služby zahrnují uvedení do provozu, přestavby a inspekce, dále servis, spolehlivé dodávky náhradních dílů a 24 hodinovou horkou linku pro nouzové případy.

Výrobna sídlí v Gundelfingen (Německo), nedaleko Freiburgu. Prezence na světovém trhu je zajištěná vlastními kancelářemi, smluvními dílnami a zastoupeními ve více než 50 zemích. Prostřednictvím firmy HERMETIC-Pumps Inc. USA mají naši zákazníci k dispozici i vlastní servisní centrum v Severní Americe. Dynamické trhy v asijsko-tichomořské oblasti pokrýváme prostřednictvím našeho podniku v Číně.


Naše odvětví

Chemie / Ropa a plyn / Chladírenská technika / Energie

Čti dál

Naše produkty

Hermetická odstředivá čerpadla

 • Čerpadla se zapouzdřeným motorem pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu
  • jednostupňová provedení
  • vícestupňová provedení
  • ponorné varianty čerpadel
 • Čerpadla se zapouzdřeným motorom pro použití v oblastech bez nebezpečí výbuchu
  • jednostupňová provedení
  • vícestupňová provedení
 • erpadla s magnetickou spojkou
  • jednostupňová provedení
  • vícestupňová provedení

Vývěvy a vakuové systémy
 • Kapalinokružné vývěvy
  • Provedení s mechanickou ucpávkou
  • Provedení s magnetickou spojkou
  • Provedení se zapouzdřeným motorem
 • Vakuová zařízení – balená jednotka (Package Unit)
Čti dál

Objemová čerpadla s rotačními písty
 • Zubová čerpadla
 • Zubová čerpadla s vnitřním ozubením
 • Čerpadla s rotačními písty

Monitorovací zařízení
 • Monitorování stavu zaplnění
 • Monitorování teploty
 • Monitorování polohy rotoru
 • Monitorování směru otáčení
Čti dál


Odstředivá čerpadla jsou srdcovou záležitostí naší firmy. Zkušenosti z úspěšného použití více než 30.000 čerpadel se neustále odráží na dalším vývoji našich produktů. Přitom je mnoho čerpadel vyrobeno na zakázku speciálně podle požadavků našich zákazníků.

Odstředivá čerpadla Habermann se používají především tam, kde se čerpají abrazivní nebo abrazivní/korozivní látky. Součástky se pečlivě vybírají za zohlednění dalších faktorů, jako je například teplota, nebo chemické složení čerpaných látek. Naše odstředivá čerpadla mají dlouhou dobu životnosti a nízké provozní náklady. I u potřebných údržbářských prací Vám optimalizovaná konstrukce ušetří čas a peníze, např. díky nízké době prostojů. Servis a blízkost klientům je pro nás již více než 40 leta samozřejmostí. Naše technická služba zákazníkům, složená ze zkušených inženýrů a techniků, se denně zabývá koncepcí co nejlepší realizace požadavků zákazníků v oblasti čerpání.

Čti dál

Naše odvětví

Chemie, těžařství a zpracování rudy, železo a ocel, kameny a půda, energie, ražba tunelů/speciální podzemní stavitelství.


Nasze produkty

K dostání jsou dvě produktové řady našich čerpadel.

Elasticky vyložená čerpadla:

 • HPK
  • korozivní látky a lehké až vysoké opotřebení

Kovová čerpadla*:

 • NPW
  • lehké až střední opotřebení
 • NPK/NP
  • střední až vysoké opotřebení
 • KB/KBK/KBH/KBKM
  • vysoké opotřebení

*Všechny stroje se mohou použít i pro korozivní látky


Firma MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH jest jednym ze światowych liderów w produkcji pomp z tworzywa sztucznego do tłoczenia czynników erodujących  i korozyjnych, a także cieczy aktywnych chemicznie i ich mieszanin. Pompy takie o konstrukcji pionowej i poziomej stosuje się w przemyśle stalowym, chemicznym oraz w inżynierii środowiska.

Do tych celów firma MUNSCH projektuje specjalne systemy, z uszczelnieniami mechanicznymi wału czy też ze sprzęgłami magnetycznymi, do tłoczenia cieczy zanieczyszczonych ciałami stałymi lub chemikaliami, a także ścieków,  powstających przy oczyszczaniu spalin i powietrza dolotowego. Oferujemy również rozwiązania dla mniej typowych zadań z zakresu transportu płynów.

Wszystkie pompy MUNSCH są dostępne również w wykonaniu do obszarów zagrożonych wybuchem, czyli w wykonaniu ATEX.

Około 7% rocznego obrotu firma MUNSCH inwestuje w prace badawczo-rozwojowe.

Do optymalnego projektowania układów hydraulicznych pomp wirowych firma stosuje metodę obliczeniowej mechaniki płynów (CFD –Computational Fluid Dynamics), której wyniki są następnie wdrażane do produkcji.

Firma MUNSCH oferuje swoim Klientom poprzez międzynarodowe sieci sprzedaży kompleksowe usługi – od doradztwa, poprzez projektowanie instalacji, aż po unikalne rozwiązania specjalne. Około 75% sprzedaży stanowi eksport.

Macierzystą siedzibą tej założonej  w 1964 roku firmy rodzinnej, prowadzonej obecnie przez Stefana Munscha jest Ransbach-Baumbach. Firma zatrudnia 105 pracowników, a w 2012 roku wypracowała roczny obrót na poziomie 14,5 miliona euro.

Więcej

Obszary zastosowań produktów Munsch

Przemysł stalowy

 • wytrawialnie
 • regeneracja kwasu
 • technika obróbki powierzchni

Przemysł chemiczny

 • produkcja chemikaliów podstawowych
 • chemia odczynników

Ochrona środowiska

 • płukanie gazów dolotowych
 • oczyszczanie ścieków
 • oczyszczanie spalin

Przemysł metalurgiczny

 • elektroliza miedzi
 • elektroliza niklu

ROHR-IDRECO Dredge Systems projektuje i produkuje najwyższej jakości pogłębiarki z napędem elektrycznym oraz sprzęt dla przemysłu wydobywczego, pogłębiania i odmulania akwenów.

Nasze innowacyjne i wysokosprawne pogłębiarki wyposażane są w  zaawansowane systemy sterowania i automatyzacji, będące wynikiem ponad dziesięcioletniego doświadczenia. Wszystkie jednostki budowane są zgodnie z najwyższymi standardami, a integralną częścią oferty firmy, jest dożywotnia dostawa części i usług serwisowych.

Macierzysty zakład w Niderlandach i zakłady produkcyjne w Niemczech i USA obsługują klientów z całego świata.

Więcej

Sektory

Chemický průmysl

Chemický průmysl vyrábí širokou škálu produktů pro různé oblasti. Jedním z hlavních zaměření je výroba meziproduktů pro různá průmyslová odvětví, například:

 • základní anorganické chemikálie,
 • petrochemické výrobky,
 • polymery,
 • jemné a speciální chemikálie.

Chemický průmysl vynakládá velké úsilí na zlepšení bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. Je to založeno na celkovém konceptu udržitelného rozvoje, který sleduje ekologické, environmentální, ekonomické a společenské cíle. Hermeticky uzavřená čerpadla tak pomáhají chránit životní prostředí a uživatele, ale také zabraňují vnitřním a vnějším znečištěním.

Všechny technologie společnosti HERMETIC lze přizpůsobit pro potřeby chemického průmyslu. Jsou navrženy podle následujících čerpacích charakteristik: vysoká nebo nízká provozní teplota, vysoký nebo nízký tlak systému, vysoký tlak par.  

Ropný a plynárenský průmysl

Za společnou hlavní charakteristiku ropného a plynárenského průmyslu jsou považovány neměnné procesy. Rafinérie, petrochemické závody, odvětví zpracování plynu a další použití vyžadují nejvyšší dostupnost a bezpečnost ve vašich výrobních závodech.

Minulé i budoucí výzvy jsou stále více charakterizovány silnou konkurencí, rychle se měnícími trhy a silným zaměřením na náklady životního cyklu.

Řešení, která individuálně splňují vaše požadavky, pomáhají zlepšit výrobu a přepravu cenných kapalin a snižují provozní náklady.

Odstředivá čerpadla jsou široce používána v rafinériích a petrochemických závodech.

Chlazení

Průmyslové chlazení a chladicí a technologie musejí splňovat nejvyšší standardy kvality. Společnost HERMETIC nabízí účinné a spolehlivé čerpadlo pro vaše chladicí závody. Hermeticky uzavřená čerpadla představují bezpečný a řízený způsob čerpání chladiv.  

Naše chladicí čerpadla nové generace byla navržena pro všechna použití: Bez ohledu na to, zda se jedná o NH3, CO2, směsi voda/glykol nebo syntetické oleje a jiné.

Naše čerpadla se zapouzdřenými motory se používají v široké škále použití již více než pět desetiletí:

 • potravinářský průmysl: chladírny, chlazení a hluboké zmrazení přírodními a syntetickými chladivy
 • rekreační a sportovní zařízení: například bobové dráhy, zimní stadiony a hokejové stadiony
 • elektronické moduly a moduly měničů výkonu v mobilních (železničních) a stacionárních (pobřežní větrné turbíny) použitích
 • chladicí moduly v chemickém průmyslu: k dispozici jsou také čerpadla, která lze použít v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • vakuové zmrazování a olejové chladicí systémy pro transformátory
 • databáze: chlazení serveroven a rozvodných skříní pomocí CO2
 • absorpční chlazení pomocí bromidu lithného a NH3

Bezucpávková chladicí čerpadla

Jednostupňové čerpadlo se zapouzdřeným motorem, typ CAMR

Vícestupňové čerpadlo se zapouzdřeným motorem, typ CAM

Jednostupňové čerpadlo se zapouzdřeným motorem, typ CNF

Energie

Pro udržitelnou výrobu jsou nezbytné obnovitelné zdroje energie. Společnost HERMETIC Pumpen může nabídnout spolehlivá a trvanlivá řešení.  

Potenciál sluneční energie je větší než současná spotřeba energie ve světě. Nové solární elektrárny jsou schopny vyrábět od 50 do 250 mW a jsou proto vhodné pro výrobu levné energie. Čerpadla HERMETIC se zapouzdřeným motorem mají širokou škálu použití v solárních energetických systémech, kde musejí být kapaliny dopravovány při vysokých nebo nízkých teplotách a s vysokými systémovými tlaky.

Vítr je také vysoce slibným zdrojem obnovitelné energie. Větrné turbíny potřebují frekvenční měnič, aby výslednou frekvenci přizpůsobily frekvenci sítě. Proces přeměny uvolňuje během provozu velké množství tepla, které je třeba rozptýlit. To je velký problém zejména v zařízeních na moři kvůli špatné dostupnosti a udržovatelnosti.

Z tohoto důvodu větrné turbíny na moři často potřebují odolné součásti. Oblíbenou konstrukcí chladicí jednotky je použití chladiva sestávajícího ze směsi vody a glykolu ve spojení s čerpadlem se zapouzdřeným motorem.

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy či požadavky, neváhejte nás kontaktovat

* Všechna označená pole musejí být vyplněna

We need your consent to load Google Maps!

We use a third-party service to embed map content. This service may collect data about your activities. Please read the details and agree to use the service to view this map.