Impresum

Za tuto webovou prezentaci zodpovídá:

HERMETIC-Pumpen, s.r.o.
Lud'ka Matury 642
530 12 Pardubice
Phone +420-466652841
Fax +420-466652841
office.cz@hermetic-pumps.eu

DIČ CZ28823664, IČ 28823664, společnost zapsána v obchod rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29656

Jednatel: ing. Pavel König, Revoluční 284, 53003 Pardubice, Česká republika /
Dr. Andreas Wolf, Gewerbestrasse 51, 79194 Gundelfingen, Německo.

Koncept, návrh a implementace webové prezentace:

Agentura pro webdesign: ahorn. gmbh – agentur für gestaltung und medienproduktion

 

Společnost HERMETIC- Pumpen GmbH, Gewerbestrasse 51,79194 Gundelfingen, Německo je výlučným vlastníkem a držitelem licence k obsahu a struktuře těchto stránek, ( týká se jak textu, tak ilustrací, grafů, tabulek i fotografií), které jsou chráněny autorským zákonem. Veškerá práva k obsahu jsou vyhrazena. Vlastníkem překladu obsahu do českého a do slovenského jazyka je Hermetic Pumpen s.r.o.

Přístup ke stránkám a použití informací z těchto stránek je na vlastní zodpovědnost a riziko uživatele. Hermetic Pumpen GmbH ani Hermetic Pumpen s.r.o nejsou odpovědny a nenesou žádnou případnou škodu přímou ani nepřímou, která by mohla přístupem nebo užitím informací z těchto stránek vzniknout.

Ochrana dat -Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba, kterou poskytuje Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory, které se ukládají na vašem počítači, a které umožňují analyzovat, jak uživatelé webové stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak webové stránky používáte (včetně vaší IP adresy) Google přenáší a ukládá na serverech ve Spojených státech amerických. Google tyto informace použije k hodnocení toho, jak webové stránky používáte, k tvorbě zpráv o aktivitě na webových stránkách pro jejich provozovatele a k poskytování jiných služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a používání internetu. Google může tyto informace také předávat třetím stranám v případech, kdy je to požadováno zákonem nebo kdy dané třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude vaši IP adresu spojovat s žádnými jinými daty, která má v držení. Používání cookies můžete odmítnout tak, že zvolíte příslušná nastavení v prohlížeči, v tom případě je ovšem nutno mít na zřeteli, že plná funkčnost těchto webových stránek nemusí být dostupná. Použitím těchto webových stránek souhlasíte s tím, že Google může data o vás zpracovávat výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.