MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH

MUNSCH Chemie-Pumpen GmbH je jedním z předních světových výrobců plastových čerpadel k čerpání agresivních, abrazivních, chemicky zatížených kapalin a směsí kapalin. Čerpadla ve vertikálním a horizontálním provedení se používají v ocelářství a chemickém průmyslu, stejně jako v technice ochrany životního prostředí.

Za tímto účelem vyvíjí MUNSCH specifické systémy, mimo jiné s mechanickými ucpávkami nebo s magnetickými spojkami, např. k čerpání kapalin kontaminovaných pevnými látkami nebo chemikáliemi a také pro odpadní vody vznikající při čištění kouřových plynů a jiných odplynů. Naše firma nabízí i řešení pro čerpání mimo rámec nejčastějších oblastí použití.

Všechna čerpadla výrobce jsou k dostání i pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu, tedy v provedení ATEX.

MUNSCH investuje asi 7 % ročního obratu do podnikového výzkumu a vývoje.

K optimálnímu hydraulickému návrhu konstrukce odstředivých čerpadel se používá numerický výpočet proudění CFD (Computational Fluid Dynamics), jehož výsledek se poté při výrobě přesně realizuje.

Prostřednictvím celosvětové distribuční sítě nabízí MUNSCH svým zákazníkům rozsáhlé služby od poradenství, přes plánování zařížení až po konkrétní a specializovaná řešení. Podíl exportu činí 75 %.

Rodinný podnik založený v roce 1964 vyrábí své produkty pod vedením Stefana Munsch v sídle Firmy v Ransbach-Baumbachu. Podnik zaměstnává 105 zaměstnanců a v roce 2012 dosáhl ročního obratu 14,5 Mio. Euro.

Naše oblasti použití:
Ocel

  • Mořicí zařízení
  • Regenerace mořicích kyselin
  • Technika povrchových úprav

Chemie

  • Základní chemie
  • Speciální chemie

Životní prostředí

  • Čističky odpadního vzduchu
  • Čističky odpadních vod
  • Čištění kouřových plynů

Metalurgie

  • Elektrolýza mědi
  • Elektrolýza niklu