WELLER Pumpen GmbH

Produkty firmy Weller Pumpen GmbH se vyznačují vysokým technickým standardem, douhou životností a snadnou údržbou.

Tento standard kvality je dosahován a neustále zlepšován díky vytváření modelů a konstrukcí podporovanému CAD, díky oddělení mechanické výroby, vnitropodnikové montáže, kontroly, mimopodnikové montáže a servisu s kvalifikovaným odborným personálem a moderními zařízeními.

Od roku 1995 patří k tomuto standardu kvality i splnění evropské normy kvality ISO 9001.

Dříve než produkty opustí náš podnik, je každé nově vyrobené čerpadlo překontrolováno ohledně výkonových údajů. Máme možnost provádět obsáhlé přejímací zkoušky na vlastních zkušebnách čerpadel až do elektrického příkonu 3550 kW při 3000 min-1.

V rámci servisu a služeb nabízí firma Weller Pumpen GmbH:

 • 24 hodinový servis v rámci Německa
 • rychlý celoevropský zahraniční servis, podle možností do 24 hodin
 • opravy, i cizích strojů
 • montáž a uvedení čerpadlových agregátů do provozu
 • rychlou dodávku náhradních dílů, i pro cizí stroje
 • laserem podporované seřízení strojních linek
 • měření a analýzu vibrací u čerpadlových agregátů
 • inspekční a údržbářské smlouvy
 • stavbu modelů, konstrukci a zkušební běh

Naše odvětví:

 • Elektrárny (energie, dálkové zásobování teplem), doly, rafinerie, čerpání ropy, chemie, ocelárny

Náš produktový program zahrnuje:

 • Elektrárenská čerpadla: napájecí čerpadla kotlů, čerpadla kondenzátu, chladicí vody, čerpadla pro dálkové zásobování teplem, cirkulační čerpadla, zrychlovací čerpadla, požární čerpadla, vstřikovací čerpadla a další pomocná čerpadla
 • Důlní čerpadla: odvodňovací a hloubící čerpadla
 • Rafinerní a chemická čerpadla ve speciálním provedení
 • Čerpadla pro reverzní osmózu
 • Vysokotlaká odokujovací čerpadla pro ocelárny

Materiály

Tělesa a vnitřní části z: litiny, bronzu, ocelolitiny, chromové ocelolitiny. Provedení v dalších materiálech po konzultaci, vždy uzpůsobeno čerpanému médiu.