WELLER Pumpen GmbH

Produkty firmy Weller Pumpen GmbH se vyznačují vysokým technickým standardem, douhou životností a snadnou údržbou.

Tento standard kvality je dosahován a neustále zlepšován díky vytváření modelů a konstrukcí podporovanému CAD, díky oddělení mechanické výroby, vnitropodnikové montáže, kontroly, mimopodnikové montáže a servisu s kvalifikovaným odborným personálem a moderními zařízeními.

Od roku 1995 patří k tomuto standardu kvality i splnění evropské normy kvality ISO 9001.

Dříve než produkty opustí náš podnik, je každé nově vyrobené čerpadlo překontrolováno ohledně výkonových údajů. Máme možnost provádět obsáhlé přejímací zkoušky na vlastních zkušebnách čerpadel až do elektrického příkonu 3550 kW při 3000 min-1.

V rámci servisu a služeb nabízí firma Weller Pumpen GmbH:


Naše odvětví:

Elektrárny (energie, dálkové zásobování teplem), doly, rafinerie, čerpání ropy, chemie, ocelárny

Náš produktový program zahrnuje:


Materiály

Tělesa a vnitřní části z: litiny, bronzu, ocelolitiny, chromové ocelolitiny. Provedení v dalších materiálech po konzultaci, vždy uzpůsobeno čerpanému médiu.


PumpenbannerPumpenstationSythen